Support & Downloads
Download info

 

Contact us
dragon@jjoice.net
Follow Us

Jjoice

2 Lygis – bit&Byte akademijos turinys

Modulių takelyje yra nurodyta rekomenduojama visų mokslo metų turinio programa atitinkamam mokymosi lygiui. Programa suskirstyta į modulius ir išdėstyta pagal rekomenduojamą eiliškumą (stulpeliu nurodytas modulių sąrašas – startuojama nuo pirmo modulio – esančio sąrašo viršuje, pabaigus jį, pereinama prie kito modulio ir t.t.). 

Kiekvieno modulio viduje nurodytas to modulio užsiėmimų temų (pamokų) sąrašas (stulpeliu nurodytas temų sąrašas – startuojama nuo pirmos modulio temos, esančios sąrašo viršuje, pabaigus ją, pereinama prie kitos modulio temos ir t.t.). Kiekviena tema suskirstyta pagal užsiėmimo struktūros dalis ir tai temai priskirtas užsiėmimo veiklas (refleksijos, įsivertiniami, įvadas ir teorija, kūrybinės ir techninės veiklos ir pan.). Kiekviena veikla viduje išsiskleidžia į veiklos dalis ir detalesnius aprašymus bei užduotis.

Modulių takelis, jo moduliai ir modulių temos yra rekomendacinio pobūdžio ir priklausomai nuo vaikų amžiaus, grupės spartumo, bendros užsiėmimų eigos ir mentoriaus nuožiūros gali būti keičiamas arba pildomas: modulis gali būti išplėstas/ sutrumpintas, papildytas kitu arba gali būti keičiamas jo eiliškumas, taip pat ir modulių temos gali būti apjungtos arba išplėstos/ sutrumpintos, papildytos kitomis arba gali būti keičiamas jų eiliškumas ir pan. 

Takelyje rasite šias temas 33 (+/-1) pamokoms.

Post a Comment